Ważny jest dla nas rozwój Twojej firmy !!

Pozyskiwanie dotacji 
unijnych


Dotacje unijne pozwalają polskim przedsiębiorcom na rozwinięcie swojej działalności oraz na zdecydowaną poprawę ich rynkowej konkurencyjności.

Dla wielu firm jest to jedyna szansa na realizację nowych projektów
i wdrożenie innowacyjnych strategii rozwoju firmy.


Jesteśmy po to, aby spełniać Twoje marzenia !!

Pozyskujemy dofinansowania ze środków zewnętrznych na inwestycje rozwojowe oraz wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa projektowego.

Posiadamy wiedzę i długoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i realizacji projektów, które poparte są sukcesami w postaci otrzymania dofinansowania i rozliczenia dokumentacji projektowej. Opracowywaliśmy kompleksowo dokumentacje projektową m.in. dla sektora MŚP, gospodarstw rolnych, czy instytucji edukacyjnych. 
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Naszym zadaniem jest pomóc Ci w przygotowaniu wniosku, pozyskaniu finansowania oraz rozliczeniu i nadzorowaniu realizacji projektu.
Nie gwarantujemy pozyskania dofinansowania. Gwarantujemy rzetelne i oparte na wiedzy doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy.

Co oferujemy ??

 
Pomożemy wybrać optymalne źródła finansowania inwestycji w zależności od np. formy prawnej podmiotu, statusu, aktualnych potrzeb, prognozowanych celów strategicznych, czy dostępności środków.
Sporządzimy dokumentację aplikacyjną - wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami m.in. dodatkowe oświadczenia, biznesplan, studium wykonalności
Pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt zgodnie z wytycznymi.   

Oferta dla przedsiębiorstw

Oferta dla rolników

Oferta dla osób fizycznych