Polityka jakości

          Nasza organizacja specjalizuje się w świadczeniu usług IT w zakresie  kompleksowej obsługi informatycznej firm,  budowy sieci teletechnicznych
m.in. monitoringu, sieci komputerowych LAN i Wi-Fi oraz systemów rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu, naprawy komputerów, laptopów oraz innych urządzeń IT.  

Poza szeroko rozumianą informatyką ukierunkowaliśmy się w stronę  prowadzenia szkoleń stacjonarnych i online oraz doradztwa
w zakresie  rozwoju osobistego, IT, biznesu i organizacji, w tym również pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami, co w obecnych czasach
stanowi istotną gałąź naszej działalności.

           Celem polityki jakości firmy IT ENGINEERING & CONSULTING Sp. z o.o. jest spełnienie wymagań klientów poprzez ciągłe doskonalenie oferowanych
przez nas usług. Naszą dewizą jest doświadczenie, pasja oraz podejście kreatywne w świecie IT.

Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości świadczonych przez nas usług  i niezbędny warunek rozwoju naszej firmy.

Dla potwierdzenia wysokiej jakości realizowanych przez nas usług wdrożony został System Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2015.


Głównymi kierunkami naszych działań jakościowych są:

  • ciągłe pogłębianie naszej wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych;
  • ciągłe doskonalenie współpracy z naszymi klientami;
  • zapewnienie kompleksowej obsługi klienta;
  • podejście procesowe i systemowe do poszczególnych działań prowadzonych w ramach firmy by zapewnić profesjonalizm świadczonych usług;
  • stałe monitorowanie efektów własnej pracy połączone z badaniem oczekiwań klientów;
  • utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą PN-EN ISO 9001:2015;
  • stosowanie procedur Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 20000-1:2018